Печать

В. Русско-армянский словарик

vidymivat

1.в конце концов - ՎԵՋ Ի ՎԵՋՈՎ-вечи верчов 
2. в конце-концов - верчу-верч 
3. В один прекрасный день - ԳԵՂԵՑԻԿ ՄԻ ՕՐ -гехецик ми ор 
4. в саду распустилась роза - партэзум вард э бацвел 
5. в чем смысл? - митк а инчумна? 
6. в, во (предлог) - մեջ - медж 
7. важный - կարևոր - карэворь 
8. вам - ձեր - дзэрь 
9. ванна - լողարան - лохъаран 
10. варенье - մուրաբա - мураба 
11. варить - եփել - епэл 
12. вас - ձեր - дзэрь 
13. вата - բամբակ - бамбак 
14. ваш, ваша, ваши, ваше, вашу - ձեր - дзэрь 
15. вверху - վերևում - веревум 
16. ввинчивать - нерптутакел 
17. вдали - հեռվում - hервум 
18. вдвоём - երկուսով - еркусов 
19. вдоль - еркарутямб 
20. вдохнуть - нерс шнчел 
21. вдруг - հանկարծ, հանկարծակի - hангарц, hанкарцаки 
22. вдуматься - мтасузвел 
23. вдумчивый - мтасуйз 
24. ведьма (колдунья, чародей, колдун) - կախարդ - кахард 
25. вежливый - քաղաքավարի - кахакавари 
26. везде - ամենուր, ամեն տեղ - амэнурь, амэн тех 
27. век - դար - дар 
28. великолепный - հոյակապ, շքեղ, պերձ - hоякап, шкех, перч 
29. вена - ерак 
30. веник - ավել - авел 
31. вера - հավատ - hават 
32. веретено - лик 
33. верить - հավատալ - hаватал 
34. верить тебе или нет? - հավատամ քեզ թե չ՞է - hаватам кез тэ чэ? 
35. вернись! - верадарци! 
36. вернуться обратно - ետ վերադառնալ 
37. верный - анкехдз 
38. вертолёт - угатир 
39. верь мне - հավատա ինձ - hавата индз 
40. верю - հավատում եմ - hаватумэм 
41. веселый - ուրախ - урах 
42. весенний - гарнан 
43. весна - գարուն - гарун 
44. весна; весенняя погода - гарун; гарнанаин еghанак 
45. весь год - амбохч тари 
46. весь, вся, все - ողջ, ամբողջ, համայն - охч, амбохч, хамайн 
47. ветер - քամի - ками 
48. ветка - вост 
49. вечер - երեկո - ерэко 
50. вечером – ерекоян

vikidivat

51. вешать - կախել - кахэл 
52. вещество - нютh 
53. взваливать на спину - շալակ տալ шалак тал 
54. Взрывать - тракел 
55. видеть - տեսնել - тэснэл 
56. виднеется - երևում է - ерэвум э 
57. виднеться - երևալ - ерэвал 
58. вилка - պատառաքաղ, չանգալ - патаракахъ, чангал 
59. вино - գինի - гини 
60. виноград - խաղող - хахъохъ 
61. вить,свить - hюсел 
62. вишня - բալ - бал 
63. вкусный - համեղ - hамэх 
64. владеть, властвовать - տիրել 
65. вместе - միասին - мийасин 
66. внимание - ушадруцюн 
67. внук - թոռ - тор 
68. внучёк - թոռնիկ - торник 
69. внучка - թոռնուհի - торнуhи 
70. во имя прошлого - анун анцялин 
71. во имя священной борьбы - hanun surp paykari 
72. во сне увидел тебя - еразумас кез эм тэсел 
73. вода - ջուր - джур 
74. водитель - варорд 
75. водка - օղի, արաղ - охъи, арахъ 

vipramlat
76. водоросль - ջրիմուռ - джримур 
77. воздух - օդ - от 
78. возможность - карохутюн 
79. возможность - հնարավորություն - հынараворуцюн 
80. возьми - վերցրո՛ւ - верцру 
81. Возьми себя в руки - ԽԵԼՔԸ ԳԼՈւԽՏ ՀԱՎԱՔԻՐ -хелкы глухт авакир 
82. возьму твою боль - ցավդ տանեմ - цавыт танем 
83. войди в дом - мди тун 
84. война - патеразм 
85. вокзал - кайаран 
86. волк - գայլ - гайл 
87. волна - ալիք - алик 
88. волна - ալիք - алик 
89. волос - մազ - маз 
90. волосатый (ая) - մազոտ - мазот 
91. волосы - մազեր - мазэрь 
92. вооружаться - зинвел 
93. вор - գող - гохъ 
94. воровать (украсть) - գողանալ - гохъанал 
95. ворона - ագռավ - аграв 
96. ворота - դարպաս - дарпас 
97. восемь - ութ - ут 
98. воскресенье - կիրակի, կիրակի օր - кираки, кираки ор 
99. воспитанник - сан 
100. восток - արևելք – арэвэлк

virezat

101. восхитительный-ая - hианали 
102. восхитить (восхищать) - հիացնել - hиацнэл 
103. восхищаться - հիանալ - hианал 
104. восхищаюсь - hианумем 
105. вперед - առաչ -арач 
106. врач - բժիշկ - быжишк 
107. вред - վնաս - внас 
108. вредный (в смысле привычка и т.д.) - վնասակար - вынасакар 
109. временно - жаманаков 
110. время - ժամանակ - жаманак 
111. врун,лгун - сътахос 
112. все - болорэ 
113. Все для тебя сделаю - ամեն ինչ կանեմ քո համար 
114. все осталось без изменения - Էլի էն ջուրն է, էն ջրաղացը ели ен джурна ен джрахаца 
115. все пришли - болорэ екан 
116. все проходит! - амэн инч анцнумэ! 
117. все хорошо - ամեն ինչ լավ է - амэн инч лавэ 
118. всегда (постоянно) - միշտ - мишт 
119. всегда вспоминаю тебя - амэн анкам hишум эм кез 
120. всегда слушайте - мишт лсэк 
121. вселенная,космос - тиезэрк 
122. Всему свое место - Ամեն բան իր տեղն ունի - амен бан ир техн уни 
123. вспомни (помни) - հիշիր - hишир 
124. встретил тебя - hандибеци кес 
125. встречаться, встречать - հանդիպել хандипел 

vozvraschatsya
126. вторник - երեքշաբթի - ерэкшапти 
127. вчера - երեկ - ерэк 
128. вы - դուք - дук 
129. вы знакомы? - дук цанот эк? 
130. вы свободны? - дук азат эк? 
131. вывеска - ցուցանակ - цуцанак 
132. выделять - шештел 
133. выдерживать (переносить) - դիմանալ - диманал 
134. выздоравливать, хорошеть, улучшать - լավանալ - лаванал 
135. выливать, высыпать - թափել тапел 
136. выматывать душу - հոգին հանել - хокин ханел 
137. выписать - դուրս գրել - дурс гырэл 
138. выполнять - կատարել - катарел 
139. вырвать - дурс кашел,hанел 
140. вырвать - сирт ет тал,псхел 
141. выручаешь - Огнум эс 
142. высказать - артайатвел,асел 
143. высказаться - артаhайтвел 
144. высокий - барцр 
145. выставка - цуцаhандес 
146. вытирать - սրբել српел 
147. вычеркнуть - джнджел 
148. выяснить - парзел

Информация любезно предоставлена Руководителями группы "Армянский язык. Изучение"    https://vk.com/sovorum_enk_hayeren - много интересной информации для изучения божественного Армянского языка! :-)

Комментарии:

Действия людей - лучшие переводчики их мыслей.

Powered by Masis