Печать

Б. Русско-армянский словарик

1.бабочка - թիթեռնակ, թիթեռ - титернак, титэр 
2. бабушка - տատիկ - татик 
3. багаж - բագաժ - багаж 
4. багажный - багажый 
5. багровый - босорагуйн 
6. базар (рынок) - շուկա - шука 
7. баклажан - բադրիջան - бадриджан 
8. бал - параhантез 
9. баланс - հաշվեկշիռ - hашвэкшир 
10. балерина - պարուհի - паруհи 
11. балет - балэт 
12. балкон - патшгамб 
13. балованный - ерес арац 
14. банан - բանան, ադամաթուզ - банан, адаматуз 
15. баня - բաղնիկ - бахник 
16. барабанить - тмбкаhарел 
17. барабанщик - тмбкаhар 
18. баран (овца) - ոչխար - вочхарь 
19. баранина - ոչխարի միս - вочхари мис 
20. барбарис - кцохур 
21. баржа - бернанав 
22. барс - հովազ - hоваз 
23. бархат - թավիշ - тhавиш 
24. барьер - արգելապատ - аргэлапат 
25. басня – арак

balovat

26. башня - աշտարակ - аштарак

27. баюкать - орор

28. бдительный - згон

29. бег - վազք - вазк

30. бегать (бежать) - վազել - вазэл

31. бегемот - գետաձի - гетадзи

32. бегло - варж

33. бегом - վազքով - вазков

34. беда - փորձանք - пордзанк

35. бедность - ахкатуцюн

36. беднота - чкаворутюн

37. бедный человек - ախկատ մարտ - ахкат март

38. без (предлог) - առանց - аранц

39. без возврата - анверадарц

40. без звука - անձայն -андзайн

41. без ответа - ан патасхан

42. без тебя - аранц кез

43. без тебя страдаю - арандз кез тарабумем

44. безвкусный - անհամ - анhам

45. безводный - анджур

46. безвредный - анвназ

47. безграмотный - анграгет

48. безграничный - ансаhман

49. бездействовать - ч ашхатэл

50. бездельничать - парап мнал

berech

51. бездетный - անզավակ, անորդի - анзавак, анорти

52. бездомный - անտուն - антун

53. бездорожный - чанапарзурк

54. бездушный,бессердечный - анджигар

55. безжалостный - ангут

56. безжизненный - анкентан

57. беззащитный - анпаштпан, анокнакан

58. беззвучно - андзайн

59. беззубый - անատամ - анатам

60. безмерно - анчап

61. безмысленный разговор - анмитк хосакцуцюн

62. безнадежный (ая, ое) - անհուսալի, անհույս - анhусали, анhуйс

63. безнаказанно - анпатиж

64. безобразный - тгех

65. безопасный - анвназ

66. безотвественный - анпатасханату

67. безответственность - անպատասխանատվություն - анпатасханатвуцйун

68. безошибочно - ансхал

69. безошибочный - անսխալ - ансхал

70. безработный - гордзазурк

71. безрезультатно - анhетэванк

72. безумный - хелагар

73. безусловно - анпайман,анпатчар

74. безуспешный - անհաջող - анhаджохъ

75. безымянный - ананун

besedovat

76. белить - սպիտակացնել - спитакецнэл

77. белый - սպիտակ - спитак

78. Белый свет - ԼՈւՅՍ ԱՇԽԱՐՀ - луйс ашхар

79. бельё - սպիտակեղեն - спитакэхэн

80. берег морской - ծովի ափ - тцови ап

81. бережливый - хнайохъ

82. берёза - кечи

83. беременная - hхъи кин

84. беречь - хнаел

85. беречь как зеницу ока - պահպանել աչքի լույսի պես пахпанел ачки луйси пес

86. беседа - зруйц

87. беседовать - зруцел

88. беситься - катахъэл

89. бесконечный - անվերջ - анвэрч

90. беспокоить - анhангстацнел

91. беспокойный - анhангист

92. бесполезный - анокут

93. беспримерный - аноринак

94. бессердечный - ангут

95. бессильный - ануж

96. бессмертный - անմահ - анмаհ

97. бесстыдный - անամոթ - анамот

98. библиотека - градаран

99. Библия - Աստվածաշունչ - Аствацашунч

100. билет - տոմս - томс

bezhat

101. бить - тцетцел

102. бить (побить) – խփե

102. бить (побить) - խփել - хыпэл

103. благотворитель - барерарь

104. благоустроенный - барекарг

105. близкий - մոտիկ - мотик

106. Бог - Աստված - Аствац

107. богатство - հարուստություն - hарустуцюн

108. богатый - հարուստ - hаруст

109. Бок о бок - ԿՈՂՔ ԿՈՂՔԻ -кохк кохки

110. более (больше) - ավելի - авэли

111. болеть - цавел

112. болеть - հիվանդանալ, հիվանդ լինել - hиванданал, hиванд линэль

113. Болтушка - Шахатос

114. боль - ցավ - цав

115. больница - հիվանդանոց - hиванданоц

116. больной (ая) - հիվանդ - hиванд

117. большая часть - медз маса

118. больше не верю тебе - эл кез чем hавадум

119. больше не выношу эту боль - эл чем диманум эс цавин

120. бордовый - գինեգույն - гинэгуйн

121. борщ - բորշչ

122. боюсь - վախենում եմ - вахэнумэм

123. бояться - վախենալ - вахенал

124. брат - ехпайрь,ахпер

125. братство, братья - ехбайрутюн , ехбайрнер 

bydit

 

126. бревно - гэран

127. бритва - ածելի - атсэли

128. брить - ածիլել - атсилэл

129. Брюки(табат) - Տաբատ

130. брюнет - тhаhэр

131. будеш - клинес

132. буква - տառ - тар

133. букет - ծաղկեփունջ - цахкэпундж

134. бумага - թուղթ - тухт

135. бумаги - թղթեր - тыхътэр

136. бурный - փոթորկոտ, մրրկածուփ - поторкот, мркацуп

137. бутылка - շիշ - шиш

138. бывают - линумен

139. бык - ցուլ - цул

140. быстро - արագ, շուտ - араг, шут

Информация любезно предоставлена Руководителями группы "Армянский язык. Изучение"    https://vk.com/sovorum_enk_hayeren - много интересной информации для изучения божественного Армянского языка! :-)

Комментарии:

Действия людей - лучшие переводчики их мыслей.

Powered by Masis